• header111.jpg

  ภาพประทับใจ NBAC

รางวัลแด่คนช่างฝัน
จิตอาสา
เก่งเล็กเก่งใหญ่
ซ้อมหนีไฟ

ข่าวประกาศ

 

- เรื่องกำหนดการประชุมผูปกครองภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560

- วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจและนีรชาศึกษาจัดอบรมการเขียนแผนบูรณาการ STEM ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2560

- ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมประมูลจำหน่ายสินค้าในสหกรณ์วิทยาลัยฯในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยเริ่มจำหน่ายในวันที่ 1 พ.ย. 2560 นี้

- ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีเพื่อนีรชา สอบถามรายละเอียดธรการ NBAC

วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริารธุรกิจรับสมัครงานตำแหน่งต่างๆดังนี้

1.

Go to top