• header111.jpg
  • header110.jpg
  • customhead.jpg
  • header112.jpg
  • header444.jpg

  ภาพประทับใจ NBAC

รับประกาศนียบัตร
บายเนียร์
กีฬาสาขา
เพชรนีรชา

Untitled 1

อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ  คลิกเพื่อดูเนื้อหาimages

...............................................................................................................................................................................................................................

กำหนดการเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561 

1  เมษายน  2561      ประกาศรายชื่อเลื่อนชั่นตามแผนการเรียน / ลงทะเบียนเรียนต่อ 

                              สั่งซื้อแบบเรียน และรับคืนเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

                              ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1-3

                                     09.00 - 12.00  น. นักเรียน - นักศึกษา ปวช.1  และ ปวช. 1-2 (เดิม)

                                     13.00 - 15.00 น.  นักเรียน - นุักศึกษา ปวช.2 , 3  (เดิม)

5  เมษายน  2561       ปวช.3 และ ปวส.2  ยื่นขอจบหลักสูตร ครั้งที่ 2

20 เมษายน  2561     ปวช. 3 และ ปวส. 2  ยื่นขอจบหลักสูตรภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560  

                                         09.00 - 12.00    นักเรียน-นักศึกษา  ปวช.2 และ  ปวส.1

                                                                สรุปประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน) ครั้งที่ 2 

                                                                ณ ห้องประชุมวิทยาลัยฯ

กำหนดการปีการศึกษา 2561

20  พฤษภาคม  2561       09.00 - 12.00  น.  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน - นักศึกษา ปวช 1,ปวส.1

                                      (นักเรียน - นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561) 

                                    13.00 - 16.00  น.  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน - นักศึกษา ปวช 2-3,ปวส.2

21  พฤษภาคม  2561       09.00 - 15.00  น.  ปฐมนิเทศนักเรียน - นักศึกษา ปวช 1,ปวส.1

                                      (นักเรียน - นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561) 

22  พฤษภาคม  2561       09.00 - 15.00  น.  ปฐมนิเทศนักเรียน - นักศึกษา ปวช 2-3,ปวส.2

23  พฤษภาคม  2561       เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ทุกระดับชั้น 

***กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่ images                                            

แนวทางการดำเนินการให้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  ปีการศึกษา 2561  ดาวน์โหลดเอกสาร images

 

 

 


ประชาสัมพันธ์โควต้าโปรแรง NBAC แจกทุน 3 ปี ลด 30,000 บาท ??
ด่วน! ก่อนหมดโควต้าโปรแรง...??
-----------
*หมายเหตุ 
โปรนี้สำหรับผู้ที่จบม.3 หรือเทียบเท่า ที่จะสมัครเรียน
ในระดับ ปวช. ทุกสาขา ??
-----------
เรียนดี มีคุณภาพ ต้อง NBAC วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ กำลังเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับ ปวช. และ ปวส. ??
สาขาที่เปิดสอน ระดับ ปวช.
?สาขาการบัญชี
?สาขาการตลาด
?สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
?สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาที่เปิดสอน ระดับ ปวส.
?สาขาการบัญชี
?สาขาการจัดการ
?สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
?สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เปิดรับสมัครทุกวัน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Tel. 02-5406656

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา  การบัญชี  การตลาด   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คลิกทีนี่

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา  การท่องเที่ยว   คลิกที่นี่

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา คลิกทีนี่

Job

Go to top