• header444.jpg
  • header111.jpg
  • customhead.jpg
  • header110.jpg
  • header112.jpg

Untitled 1

ปฏิทินกิจกรรม เดือนสิงหาคม 2561 

1  สิงหาคม  2561       กิจกรรมวันภาษาไทย

10 สิงหาคม 2561       กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

13  สิงหาคม  2561   หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

15 - 16 สิงหาคม 2561 นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 เข้าค่ายคุณธรรม จ. พระนครศรีอยุธยา

17 สิงหาคม 2561        กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

***กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่                                             

แนวทางการดำเนินการให้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  ปีการศึกษา 2561  าวน์โหลดเอกสาร 

 


ประชาสัมพันธ์โควต้าโปรแรง NBAC แจกทุน 3 ปี ลด 30,000 บาท ??
ด่วน! ก่อนหมดโควต้าโปรแรง...??
-----------
*หมายเหตุ 
โปรนี้สำหรับผู้ที่จบม.3 หรือเทียบเท่า ที่จะสมัครเรียน
ในระดับ ปวช. ทุกสาขา ??
-----------
เรียนดี มีคุณภาพ ต้อง NBAC วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ กำลังเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับ ปวช. และ ปวส. ??
สาขาที่เปิดสอน ระดับ ปวช.
?สาขาการบัญชี
?สาขาการตลาด
?สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
?สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาที่เปิดสอน ระดับ ปวส.
?สาขาการบัญชี
?สาขาการจัดการ
?สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
?สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เปิดรับสมัครทุกวัน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Tel. 02-5406656

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา  การบัญชี  การตลาด   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คลิกทีนี่

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา  การท่องเที่ยว   คลิกที่นี่

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา คลิกทีนี่

Job

Go to top